Andlighet

Eva-Lena Bjarneborg

Spökerier?


Övernaturliga fenomen är vanligare än man tror. Och de kan vara störande.

Det händer ibland att "busiga spöken" eller andra fenomen stör människors vardag, vilket kan bero på olika orsaker. Tyvärr kan man inte garantera att det på ett enkelt sätt går att få bort alla typer av störningar. Hur svårt det är beror på anledningen till problemet.

Bortgångna anhöriga eller platsbundna spökerier
Om det finns någon i livet som har en relation till den som spökar brukar problemet vara lätt att lösa, liksom när det finns en koppling mellan den som spökar och platsen där spökerierna sker.

Många bortgångna orsakar spökerier för att de har ett starkt behov av att be om ursäkt, ta adjö eller reda ut något innan de lämnar jordelivet bakom sig. Andra har inte varit beredda - det har gått så fort, de har inte ens trott att det kan finnas en andevärld och ser helt enkelt inte möjligheterna och friheten när de väl är där. Istället blir de kvar i en mellanfrekvens och beter sig störande hos de efterlevande, för att de inte kan kommunicera som de gjorde medan de levde. Och blir ännu mer frustrerade.

Allt handlar egentligen om psykologi. Om man förstår människors beteende, tankar och känslor kan man även förstå den aktuella personligheten i mellanfrekvenserna och välja rätt argument för att hjälpa honom eller henne att släppa frustrationen och gå vidare.

Destruktiva spökerier av okänd natur
Så har vi den mer extremt påträngande formen av spökerier, som är svårare att avlägsna. Jag tänker på ett kortfattat sätt beskriva grunden till vad som gör den möjlig och berätta vilken väg den drabbade måste gå för att göra sig av med problemet.

Akuta problem kan avhjälpas med hjälp av en eller flera erfarna mediala personer, men ofta krävs det många timmars konstant hårt arbete med både den drabbade och dennas miljö. Eventuellt behöver även närstående personer hjälp med att få upp ögonen för hur situationen egentligen ser ut, så att de kan stötta den drabbade i sitt arbete med att bygga upp sin självkänsla och integritet.

Det är ovanligt att man lyckas få bort extrema problem som genom ett trollslag och dessutom blir en akut lösning endast tillfällig eftersom den drabbade lätt drar till sig nya störningar. Han eller hon måste jobba långsiktigt, på egen hand, med personlig utveckling. Det handlar om självkänsla och integritet. Endast så kan man frigöra sig från destruktiva spökerier och extrema störningar. Läs mer om detta här.

Upp!