Andlighet

Eva-Lena Bjarneborg

Personlig_utveckling


Ibland är det svårt att se sina egna tanke- och beteendemönster.

Händer det att du hamnar i återkommande konflikter eller situationer utan att förstå varför?

Känns det som om det finns något inom dig som du inte är klar med, något som behöver bearbetas för att du ska kunna komma vidare på din väg här i livet?

Ångrar du ofta sådant som du gör i din vardag, eller känner du att du vet vad ditt inre jag egentligen vill? Och vågar du bejaka din intuition?

Vill du jobba med din personliga utveckling och exempelvis försöka ta dig ur blockeringar av olika slag, kan jag hjälpa dig att hitta konstruktiva trådar att dra i och ge dig personliga verktyg för att komma vidare.

Om jag vägleder dig i hur du kan jobba med din personliga utveckling, söker jag svar från de högre andliga vägledarna för att vara säker på att främja ditt allra bästa.

Upp!