Andlighet

Eva-Lena Bjarneborg

Min_medialitet


Medialiteten ser olika ut hos var och en som är medial.

Jag ser andevärlden, vilket är detsamma som att vara klärvoajant. För mig visas bilderna inne i huvudet eller skenbart utanför, som hologram.

Jag kan likna det vid en film som visas fritt i rummet utan duk; lite genomskinlig men ändå tillräckligt klar. Samtidigt känner jag känslorna och uppfattar tankarna hos den själ som kommer på besök. Ofta hamnar jag mitt i personens kropp och upplever tillvaron så som han eller hon såg på livet.

Att känna det som att man har någon annans kropp kallas clairsentence. Jag känner mig kanske kortare och med stor byst samtidigt som jag blir lite sprallig inombords. Eller som en man med kostym, en aning reserverad mot främlingar. Kanske att jag har skägg, en luftig frisyr eller har opererat ett knä. Det är lite fascinerande att få ta del av alla dessa kroppar, attityder, humör, upplevelser, kläder och känslor.

Förutom att jag är klärvoajant och clairsentent får jag andra förnimmelser. Det är sådant jag plötsligt bara vet, utan att direkt förstå hur jag fått det till mig. Jag kan också se en del som ska hända i framtiden.

För att ta emot så tydlig information som möjligt från andevärlden höjer jag upp min energifrekvens med hjälp av olika metoder under meditation. Människan fungerar till vardags inom olika frekvensband; ett medan hon sover, ett annat i vaket tillstånd och ett tredje under meditation.

Våra bortgångna vänner kan i sin tur gå ner lite i frekvens för att komma oss till mötes.

När jag jobbar med andlig healing ser jag också bilder och känner känslor eller smärtor utifrån klientens liv och situation, så det mediala arbetet har beröringspunkter med det andliga healingarbetet.

Jag har skrivit lite olika texter om medialitet och om andevärlden under rubriken "Apropå", för den som vill läsa mer. En av Apropå-texterna handlar om hur medialiteten startade för mig.

Upp!

Mer om min mediala utbildning

2002-2004 gick jag regelbundet på kurser hos Hasse Nyander. Först veckovis och sedan på återträffar.

Jag genomgick tre praktiska prov för att få träningscertifikat under Hasse. Med ett sådant certifikat menas att han står för att kvaliteten är god nog hos sin elev.

Alla prov utom det sista gick bra - det var en seans för 50-60 personer - då jag kände mig för nervös för att kunna göra ett gott intryck. Därför har jag som inriktning att inte hålla större gruppseanser tillsvidare.

Det första praktiska provet för Hasse var att jag skulle ha två enskilda sittningar med för mig okända sittare som han anlitade. De var vana vid att gå till medier och kunde se hur jag var i jämförelse med andra. Under sittningarna antecknade de vad jag sa och efteråt redovisade de för Hasse hur mycket av det som stämde. De lämnade båda fina vitsord om mitt arbete.

Efter detta skulle jag ha en gruppseans för upp till 15 personer och den gick också fint. Men under det sista provet, en gruppseans för nästan 60 personer (som jag gjorde i juletid 2005) kom det så många själar som ingen kände igen och jag blev för nervös för att kunna göra ett snyggt framträdande.

Det där sista provet måste jag alltså göra om ifall jag ska få Hasses träningscertifikat. Inte många medier kör med sådana certifikat, men jag tycker det är en ganska bra idé ändå.

2005 ville jag bredda min andliga och mediala utveckling både som medium och healer, och jag började därför som elev hos en annan lärare den våren; Camilla. Alltmedan Hasses återträffar fick bortprioriteras för en tid. Jag tror det är bra att träna sig under olika lärare eftersom alla har sina tekniker, filosofier och specialiteter samt är olika komplexa.

Det blev först veckovisa kvällsövningar och sedan regelbundna lördagsövningar på heldagar. Liksom en och annan specialkurs på helger. Camilla hade inget certifikatsystem som Hasse Nyander, utan rekommenderade, vägledde och uppmuntrade sina elever på andra sätt.

Ett utlåtande jag fick var:
"Eva-Lena är med sin träffsäkerhet och ödmjukhet ett underbart medium. Hennes arbete genomsyras av genuinitet och professionalism. Jag kan med varm hand rekommendera hennes mediala arbete för de som söker andlig vägledning och healing."

Jag tackar henne ur mitt hjärta för de varma orden.

Under hösten 2005 gick jag veckovis också som mediumelev hos Madeleine Melchior. Hon jobbar ungefär som Hasse Nyander men utan certifikatsystem.

2005 gick jag detaljerade helgkurser i andlig healing, en under Eva Lundh och en annan under Camilla. Jag har också gått som elev i andra utvecklade healingmetoder från U.S.A, där även avancerad auraläsning ingår. Våren 2007 gick jag en helgkurs i trancehealing under Steven Upton på besök från England.

Utvecklingen hålls levande hela tiden genom nya kurser och kontakter med människor. Senast deltog jag i en masterklass i mediumskap under Camilla (våren 2014).

Upp!