Andlighet

Eva-Lena Bjarneborg

Medialitet


Medialitet innebär att man kan uppfatta energifrekvenser som ligger lite över den vanliga nivån för våra fem sinnen.

Människans kropp och sinnen är vanligtvis inställda på att kommunicera med och uppfatta den fysiska och mentalt medvetna omgivningen.

En del av oss kan medvetet kommunicera även genom högre frekvenser, och har upptäckt att vi får kontakt med bortgångna människor liksom med andra levande människors minnen, tankar, miljöer och känslor.

Människans liv fortsätter på ett högre plan sedan hon lämnat sin kropp. Hennes tankar, minnen, känslor och medvetande finns inte bara i hjärnan, utan även i den så mycket större själen. När vi lever som människor kommunicerar vi både på en högre själsnivå och genom den fysiska (och begränsade) kroppen.

När själen arbetar genom den fysiska kroppen tänker den genom hjärnan som har ett mycket lägre medvetandefält än den fria själen. Men kroppen är ett användbart verktyg på jorden där vi ju främst måste verka på ett fysiskt plan. Som när vi kör bil: vi sätter oss i den och rattar oss fram. Men slutar bilen fungera kommer vi ingen vart även om vi försöker. Vi måste då kliva ur bilen för att frigöra oss helt. Precis som när vi kliver ur kroppen för att frigöra oss när kroppen har dött.

Själen är med andra ord ganska begränsad i kroppen och desto friare i sin naturliga form. Livet på jorden är bara en av många olika livsformer. Men den är som vi alla vet väldigt spännande! :=)

Sedan 2002 använder jag mitt mediumskap och intuitiva sinne på lite olika sätt. Utöver kurser har jag hållit seanser för grupper om 5 - 25 personer och haft enskilda sittningar med vägledning eller förmedling av kontakt med bortgångna personer, när tid har funnits vid sidan av andra fritidsaktiviteter och jobb.

Mina lärare har bland andra varit Hasse Nyander, och Madeleine Melchior och Camilla.

Här kan du läsa om mina utbildningar och om hur just min medialitet fungerar.

Jag har även skrivit lite olika texter om medialitet och om andevärlden under rubriken "Apropå".

Upp!