Andlighet

Eva-Lena Bjarneborg

Spökerier?


Här följer fortsättningen på första sidan om spökerier, för den som drabbats av extremt påträngande destruktiva störningar.

Med extremt påträngande destruktiva störningar avser jag INTE spökerier med fysiska fenomen som beror på att en bortgången anhörig inte har förlikat sig med sin död eller är orolig för någon i familjen. Jag avser inte heller spökerier som beror på okända bortgångna personer som är bundna till en plats för att de inte har förlikat sig med sin situation.

Många av dem som drabbas av de här destruktiva energierna har mediala förmågor och uppfattar därför störningarna tydligt. De "ser" deras antagna form och känner vilka avsikter de har, medan omgivningen inte alls upptäcker eller förstår vad som händer. Andra drabbade kan känna att något kommer in i deras system (i realiteten sker ett intrång i den drabbades aura/energisystem) som förändrar deras känslor och sätt att vara. Den drabbade och omgivningen förstår inte alltid varför, eller ens att, det händer.

I vårt samhälle antar man att drabbade som pratar om sådana här problem är psykiskt sjuka och inbillar sig saker. På ytan kanske det ser ut som förföljelsemani? Jag kan inget om sådana diagnoser utan beskriver endast hur en del människor kan drabbas av destruktiva former som inte liknar de normala energier som vi till vardags rör oss med i andevärlden.

De destruktiva energierna kan vid extrema fall prata genom mycket lättpåverkade personer; säga saker som de absolut inte skulle säga själva. De kan också forma den drabbades utseende till och från, ungefär som hur det går att "morpha" ett fotografi i ett datorprogram. Men de sistnämnda exemplen är som sagt extremfall. Det vanligaste är att de drabbade känner att de har ovälkomna fysiska men osynliga inneboende som inte är vänligt sinnade, vilket de uppfattar både fysiskt och telepatiskt (på eller inne i kroppen).

Många destruktiva energier är oerhört erfarna och skickliga när det gäller att undvika upptäckt och försök till avlägsnande. De har ingen lust att kommunicera och inga andra behov än att livnära sig på sin "värd". Därför kan det vara svårt för den drabbade att få hjälp, även om en mycket erfaren medial person som känner till dessa energier anlitas.

Ett medium kan förmodligen hjälpa den drabbade att bli av med de mest akuta problemen i ett inledande skede, men till 95 % handlar det om att personen måste ändra sin självbild för att problemen inte ska återkomma.

Om du har kontakt med någon som upplever destruktiva energier kan du med fördel hjälpa till, även om du tror att den drabbade har psykiska problem och vägrar söka psykiatrisk vård. Tillsammans kan ni jobba med nedanstående faktorer. Om inte annat, för att respektera den drabbades upplevelser och inte ytterligare sänka hans eller hennes självkänsla och förvärra problemen.

DESTRUKTIVITET
En viktig bidragande anledning till att många drar till sig destruktiva energier är att de själva har varit destruktiva. Antingen mot andra eller sig själva. Den som är destruktiv mot andra är på ett andligt och känslomässigt plan även destruktiv mot sig själv.

Destruktivitet kan handla om att man nedvärderar sig själv tankemässigt eller genom att skada sig själv. Detta kan ske på olika sätt;
 • Man har för stora krav på sig själv och är därför ständigt besviken eller förbannad för att man inte kan bättre
 • Istället för att göra det man har talang för och tycker om att göra, föraktar man sig själv medan man tvingar sig till sådant som egentligen ligger utanför ens egna intressen
 • Man hamnar i någon form av beroende (ofta på grund av någon av de båda ovanstående punkterna). Det kan t.ex. vara drog-, alkohol-, mat- eller sexberoende
 • Man skadar sig själv genom att t.ex. skära sig eller ta onödigt stora risker för att slumpmässigt begå våld på sig själv
 • Man har hamnat i en depression och tänker föraktfullt på sig själv eller andra människor samt undrar varför man egentligen ska leva vidare
SVAG INTEGRITET
En annan viktig bidragande anledning till att många drar till sig destruktiva energier är att de inte är starka när det gäller den egna integriteten. De har svårt att tydligt visa andra var de drar gränsen mellan sitt eget intresse och andras, mellan den egna kroppen och andras, mellan det egna privata utrymmet och andras.

Omogna, osympatiska personer i omgivningen kör ofta över sådana personer genom att utnyttja deras oförmåga att säga nej. Det kan även vara mycket svårt för omogna personer att se var gränsen går för övertramp även om de inte medvetet vill utnyttja den som har en svag integritet.

Omogna och osympatiska figurer i andevärlden drar sig inte för att utnyttja personer med svag integritet, om den även kombineras med destruktivitet och dålig självkänsla.

För varje gång en person med svag integritet utnyttjas eller körs över, desto sämre blir självkänslan.

DÅLIG SJÄLVKÄNSLA
Detta är en viktig bidragande orsak till att destruktiva energier kan hålla sig kvar hos den drabbade personen. Det finns ingen som hindrar dem. Ingen som tycker att den här kroppens egentliga ägare borde ha full bestämmanderätt. Ingen styrka som kan mäta sig med den envist fastbitande destruktiva energin som helt och fullt tror på sin förmåga att leva vidare sitt fysiska liv genom någon annans fysiska kropp - trots att det hindrar den drabbade att leva i glädje och harmoni. Dålig självkänsla brukar synas genom att man:
 • Alltid låter andra gå före, oavsett hur det egentligen borde prioriteras.
 • Aldrig tar sig fram, om det innebär att någon annan måste gå åt sidan.
 • Inte säger ifrån om man ser något som är fel.
 • Inte tror att man är lika mycket värd som andra.
 • Låter andra bestämma det mesta i ens liv.
 • Inte tillåter sig att blomma ut i något positivt.
 • Tänker att man är lika bra som det man lyckas prestera. Bra eller dåliga prestationer spelar ingen roll här; man tror helt enkelt att självförtroendet - som ofta är gott om man lyckas prestera bra - är detsamma som självkänsla och identitet. Vilket är helt fel.
 • Skaffar sig en identitet genom att försöka vara eller se ut som någon som andra beundrar eller avundas.
Det är mycket viktigt att man blir medveten om betydelsen av faktorerna ovan. Det är nämligen dessa man måste jobba med för att på sikt bli av med destruktiva påträngande energier för gott: destruktivitet, svag integritet och dålig självkänsla.

YTTERLIGARE FAKTORER
Det finns naturligtvis fler faktorer som kan spela in, men ovanstående tre kan tillsammans helt klart leda till att man hamnar i högriskzonen med mycket svåra och långvariga problem. Särskilt om man leker med ockulta ritualer, satanism eller "anden i glaset" etc. och samtidigt är rädd för tanken på en existerande andevärld. Den som tänker och fokuserar väldigt mycket på andevärlden utan att verka som medium eller liknande ligger också i riskzonen - kort sagt om man är "besatt" av tanken på vad som kanske sker i andevärlden.

FRIGÖRELSEN
Att inte förstora de destruktiva störningarna De som har drabbats av sådana här angripande störningar är ofta inte mogna att ta sig ur dem ens med hjälp, eftersom de inte kan ta till sig hjälp eller goda råd. De är helt blockerade förutom när det gäller ett totalt fokus på dem som förföljer dem. Och en stor rädsla.

Istället för att de lyssnar på hur de kan ta sig ur situationen genom att fokusera på vart de VILL KOMMA, så avbryter de för att förklara - om och om igen - hur starka de illasinnade krafterna är. De beskriver - om och om igen - hur de har attackerats, påverkats och förföljts. De fokuserar helt och fullt på vad de INTE VILL HA.

Därmed ger de ännu mer av sin energi till det som förföljer dem. Den destruktiva kraften växer och frodas med hjälp av de här tankarna och av den ständigt närvarande rädslan. I och med att de destruktiva energierna förstoras med hjälp av den drabbade själv, ges de alltmer styrka och betydelse.

Börja med att sluta prata om och/eller förstora upp det som har hänt. Nonchalera det helt. Säg dig själv att du har varit rädd och att det är okej men att du inte tänker vara rädd längre. Fokusera på ett positivt nu och en positiv framtid, och på att hitta dig själv. Se ditt underbara inre, din styrka som får dig att växa själsligen.

Det du berättar om för andra att du har varit med om leder inte till något annat än att störningarna får ännu starkare fäste. Det skapar även en dålig atmosfär som försämrar dina möjligheter att snabbt komma ur de värsta problemen.

Ett medium kanske kan hjälpa dig att bli av med de värsta problemen i ett inledande skede, men till 95 % handlar det om att du måste utveckla dig själv. Det finns många olika sätt att hitta rätt genom personlig utveckling, så det tar jag inte upp mer än att jag nedan beskriver grunderna i stora drag.

Att hitta och bygga upp sig själv Viktigt att tänka på är att man inte blir destruktiv mot andra när man bygger upp sig själv, eftersom det är destruktivt att slå sig fram på andras bekostnad. Det är alltså inte rätt väg att bli hård mot andra för att själv försöka stärka sin integritet. En kärleksfull attityd mot både sig själv och andra är nyckeln, men med en bestämd integritet. Det är också viktigt att stärka sina energier med någon form av motion som man trivs bra med, där man även kan kanalisera sina frustrationer och ta ut sig kroppsligen.

Den som har dålig självkänsla och som samtidigt är oerhört ödmjuk brukar känna att hon/han vill släppa fram andra på grund av kärlek till dem. Det sker en förstoring av andras behov och betydelse medan den egna personen förminskas - kanske omedvetet. Verktyget som en mycket ödmjuk person kan använda sig av är att tänka att man inte är stor nog att avgöra om andra är större eller mindre än en själv. Man måste utgå från att alla har samma värde och att man därför måste respektera sig själv lika mycket som man respekterar andra. Annars sätter man sig över det högre medvetandet om detta - och då är man ju inte särskilt ödmjuk trots allt. På så sätt kan man lura sig själv att bli mer "handfast" kring sin egen betydelse och sitt eget värde och samtidigt behålla respekten, förståelsen och kärleken för andra.

Att jobba inifrån och ut Det som ger mest positiv energi och effekt är att hitta vad man brinner för - något positivt som man kan leva sig in i med full glädje. Vad som är ens talang, helt enkelt. Det ska inte bestå av kärlek eller förälskelse, utan något personligt som man vill ägna sig åt, en hobby som ger kreativ livslust.

Det fungerar inte att bli arg på störningarna och jobba med dem på ett tankemässigt eller ytligt sätt. Det går inte att stänga dem ute genom ritualer eller genom att vifta med händerna etc. Man måste jobba med sitt inre lugn. De destruktiva störande energierna trivs inte hos lugna, harmoniska personer. De söker likasinnade. När det blir för mysigt ger de sig helt enkelt av på egen hand eller tappar kraften och tonar bort.

ENKÄT SAMT FÖRMEDLING AV KONTAKT MED LIKASINNADE
Om du har drabbats av destruktiva påträngande störningar, får du gärna svara på några frågor om dig själv i en enkät. Genom att sammanställa de svar jag får kan jag kanske hitta ytterligare verktyg att dela med mig av. Samtidigt kan du förhoppningsvis se dina egna mönster genom att tänka igenom svaren på frågorna och därmed enklare förstå hur du bäst kan jobba med dig själv.

När jag presenterar materialet "offentligt" framöver är du anonym. Jag kommer inte att spara dina svar tillsammans med din mailadress.

Mailadressen sparar jag om du vill få information om hur undersökningen fortskrider framöver, om du vill att jag förmedlar kontakt med andra i samma situation eller om du vill bli medlem i ett slutet forum med likasinnade.

När du har fyllt i fälten nedan hör jag av mig via mail så fort jag kan.

Om du hjälpa mig genom att delta i enkäten får du svara på närmare 40 frågor till (enkäten får du i så fall i samma mail). Tack på förhand.

Namn:


E-postadress:


Vill du delta i enkäten?
Ja Nej

Vill du ha kontakt med andra drabbade?
Ja Nej

Vill du i så fall visa andra din mailadress?
Ja Nej

Skriv in summan:
5+5=
(Spamfilter)