Andlighet

Eva-Lena Bjarneborg

Apropå

 


Fler Apropå-texter
(den senaste överst)Här samlar jag tankar och filosoferar kring medialt arbete, andevärlden, liv, personlig utveckling, healing m.m.


2010-12-11
Apropå kontakt på distans
Många som vill ha kontakt med en bortgången person undrar om jag verkligen kan hitta och kommunicera med denna medan vi pratar i telefon. Alltså utan att vi träffas.

Ja, det funkar lika bra som när vi träffas fysiskt, eftersom det bildas en andlig kommunikationskanal mellan oss. Det bildas alltid en sådan kanal till den som man tänker på, levande eller bortgången spelar ingen roll.

Under telefonsamtalet får vi kontakt med den bortgångna personen på ungefär samma sätt som vi fick kontakt med varandra, via den andliga kommunikationskanalen. Hur det funkar rent tekniskt är ett intressant mysterium, men vad ska man göra åt det? Det är ungefär som med telefonsamtal; de flesta av oss accepterar dem utan att förstå hur de egentligen funkar, eftersom vi märker att de funkar och därför använder oss av dem.

Den andliga kommunikationskanalen är synlig även för andra, så alla bortgångna som är i närheten kan se hela händelseförloppet. När jag anropar den bortgångna personen kan det alltså hända att han/hon redan vet att vi pratar med varann över telefon, eller så hör han/hon vårt anrop på energiplanet och upptäcker oss.

Ibland hoppar någon annan än den anropade personen in och börjar prata spontant med oss, eftersom han/hon länge har velat få kontakt. Det gäller ju att passa på! :=)

Det kan även vara så att en bortgången person har ett viktigt budskap till en levande person, låt oss säga en riktig enstöring som aldrig tänkt tanken på att kontakta ett medium. Den bortgångna kan då börja utföra spökerier hos enstöringens granne, t.ex, för att grannen ska kontakta ett medium så att det viktiga budskapet kan framföras till grannen som i sin tur kan berätta det för enstöringen.

Tja... ungefär så kan det gå till, om man vill beskriva det enkelt.

Lite mer om hur jag personligen uppfattar den andliga kommunikationen:

Vi levande kommunicerar ju oftast med varandra via synen eller hörseln när vi träffas personligen. Alltså med hjälp av ljus- och/eller ljudvågor. Synen och hörseln är fysiska sinnen kopplade till hjärnan som filtrerar och sorterar ljus- och ljudintrycken och tolkar dem som verkar viktigast. De prioriterade insignalerna hamnar i vårt tankemedvetande och vi reagerar kanske även med känslor eller andra fysiska fenomen på innebörden.

Under sömnen kan vi i drömmen se bilder och höra ljud som inte kommer från ögonen eller öronen. Det kan vi även när vi tänker på sådant som finns eller har hänt, även om bilderna och ljuden då har en lägre kvalitet. Vi har alla erfarenhet av att hjärnan kan uppvisa bilder och ljud utan hjälp av fysiska intryck.

I andevärlden, där vi levande varelser verkar tillsammans med de bortgångna, sker kommunikationen inte genom fysiska signaler/intryck utan genom intelligenta högfrekventa energiflöden mellan medvetanden som varken är bundna till eller beroende av fysisk materia. Dessa medvetanden begränsas därför inte så mycket av fysiskt avstånd (tid/rum) utan kan både röra sig fritt genom den fysiska världen och sträcka ut sig för att fånga upp intryck på andra sidan jorden.

Den här högfrekventa kommunikationen interfererar kvantfysikaliskt med den mer lågfrekventa och begränsade verksamheten i våra hjärnor. Vi kan därför uppfatta delar av den högfrekventa ickefysiska intelligensen, som kan ge upphov till tankar och intryck i våra hjärnor utan att vi vare sig ser eller förstår varifrån de kommer. Våra medvetanden vet bara vad de vet, inte vad som förekommit vetandet.

Mediala personer kan medvetet kommunicera genom det högfrekventa kommunikationsflödet och plocka ut relevant information därifrån.

Kreativa talanger och människor som ägnar sig åt något som de brinner för så att de hamnar i ett fokuserat flöde kan medvetet eller omedvetet få inspiration från högfrekventa energier.

Om du känner att du vill tycka till om det här, får du gärna maila eller skriva en rad i gästboken.

© Eva-Lena Bjarneborg

Till föregående text (Andlig healing)
Till den senaste texten

Upp!