Andlighet

Eva-Lena Bjarneborg
Andliga_kontakter

Healing och kontakt med bortgångna

Jag har haft många intressanta, gripande och fascinerande möten med människor som gått över till andra sidan. Jag har också haft gripande healingsessioner. Men i mars 2014 bestämde jag mig för att lägga allt fokus på medial vägledning och liknande samtal.

Medial vägledning (se egen flik ovan) ger jag med hjälp av högre guider som ser vad som är bra för oss i varje specifik situation, på ett objektivt sätt och ur ett högre perspektiv. De fastnar inte i personliga värderingar som vi människor (med eller utan kropp) så lätt gör.

Kontakt med en bortgången vän eller anhörig kan kännas trösterikt, men rätt mycket tid kan gå åt till beskrivningar för att han eller hon ska kännas igen. Sedan kanske det ändå slutar med att den bortgångna mörkar sin alkoholism för att den kändes pinsam och att man därför inte kan identifiera honom eller henne fullt ut. Av denna anledning har jag alltså slutat förmedla kontakt med bortgångna människor. Men olika medier jobbar på olika sätt och det jag inte ägnar mig åt kan passa många andra istället. :=)

Specifika healingsessioner ger jag endast i undantagsfall. Det blir främst healing kopplad till medial vägledning när det dyker upp ett sådant behov. Healingen är som mest effektiv om de högre guiderna själva ser att personen är mogen för en viss utveckling, situation eller läkning. Energin riktas då mot det som klienten behöver i den aktuella fasen och när hon eller han kan ta vara på den, och inte mot det som hon eller han mentalt önskar sig.

Det som kan tyckas vara bäst för oss människor är inte säkert det optimala. Situationer vi har befunnit oss i kan ha lett till ett tankemönster, som i sin tur lett till att vi drabbats av obekväma känslor, som sedan satt sig som besvär i kroppen. Det kan vara svårt att se hur ett tankemönster eller ett fysiskt problem egentligen uppstått En depression kan exempelvis bero på dålig upptagning av näringsämnen i magen. Ser man bara till depressionen är det lätt att vilja heala själva sinnet, medan andevärldens högre vetande känner till grundorsaken och vet vad som ger optimal healing. En bra andlig healer ingriper därför så lite som möjligt vid fokuseringen av energierna, om det inte är vad som är det bästa för stunden.

I våra energifält finns hela livet i olika lager: minnen, miljöer, relationer, känslor, tankemönster, önskedrömmar, blockeringar, fysisk hälsa, kvarliggande energier av händelser som inte har bearbetats eller som har bearbetats men inte gjorts av med och kan många gånger healas bort. Vi bär med oss vår dåtid, nutid och framtid hela vägen genom livet.

Upp!