prövning

Att övningsköra kan
också vara en prövning.

Till tips:
- Bromsproven
- Nya manöverproven
- Centralstödet
- Övrigt

Annan info:
- Helt grön?


Kuriosa: Äldre prov
(t.o.m 2004-12-31)

Övningskörning (regler och tips)

Regler

Tillstånd
Eleven måste skaffa körkortstillstånd från Länsstyrelsen, och det räcker sedan i fyra år. Inom denna tid måste uppkörningen ske, annars är det till att skaffa ett nytt tillstånd (som kostar ca 1200-1300 kronor).

Handledare
Den som ska fungera som handledare måste få ett tillstånd från samma ställe, som låter denne undervisa en namngiven elev. För att godkännas måste handledaren vara minst 24 år gammal och i minst fem år ha haft körkort för samma typ av fordon som eleven ska köra.

Körning
När man övningskör motorcykel privat, så måste handledaren köra på egen mc eller sitta som passagerare på övningscykeln - inte köra bil. Det spelar ingen roll om handledaren kör före eller efter eleven, men övningskörnings-skylten ska alltid eleven ha.

Läs här och / eller här om vad du behöver kunna inför uppkörningen.

Tips och reflektioner om bl.a serpentinbanan och bromsprov hittar du via länkarna till vänster.

Teoretisk trafikkunskap
Många tror att trafikteorin är lättare att läsa inför mc-kortet än B-kortet, men det är faktiskt tvärtom. Som mc-elev läser man allting som hör till B-kortet förutom några detaljer om själva bilen, plus mycket som bara har med mc-körning och själva cykeln att göra. Både boken med allmän trafikkunskap och den som tar upp mc-teknik av olika slag ska man alltså kunna inför uppkörningen. Om man redan har B-kort måste man ändå läsa om hela teorin.

På trafikskolan finns övningspärmar att gå igenom, liksom datorprogram fyllda med frågor, och som mc-elev blir det dubbelt så mycket pärmar jämfört med de som bilkörningseleven får plöja igenom. Alla övningspärmar följs av lika många provpärmar, och man blir inte godkänd på skolan förrän man lärt sig tillräckligt för att klara Vägverkets slutprov.

Den som läser privat kan köpa böcker på någon körskola, där det även finns broschyrer med goda råd för privata handledare. Man kan också köpa trafikläromedel via Internet.

Det finns en del information om trafik på Sveriges Trafikskolors Riksförbund, liksom på Vägverket förstås. Sedan finns det också distanskursprogram att köra över nätet, liksom PC-program för träning hemma vid datorn för den som inte kan eller vill använda trafikskolornas datorer.

Den dag man på körskolan kan tillräckligt mycket på de lokala proven för att godkännas för en central teoriskrivning, får man sätta upp en tid för detta hos Vägverket. Den som kör privat får själv boka tid. Om provet där sedan godkänns, får man sätta upp en tid för uppkörningen. Körningen måste godkännas inom ett år, och har man inte fått körkortet innan dess måste teorin göras om, från början till slut.