30/10-97

Ett kåseri: "Åter jorden"

Studierna slutförda. Rapport följer.

Jeisus anmäler sig återkommen från Jorden. Uppdraget utfört i gott mod och med många slutsatser i bagaget.

Chanserna till en universal djurpark har ökat väsentligt och vi bör även kunna ha planeten Jorden helt i vår ägo, tömd på varelser, inom en period av ca 20 jordår. Vi kan själva flytta dit så fort vi sanerat den radioaktiva strålningen som befolkningen enligt beräkningarna kommer att använda för sin utrotning.

De psykologiska effekterna av "vårt program" blir fascinerande; en nästan perfekt ny art för planeten Jorden II kan blandas ihop med hjälp av Jorden -befolkningen (innan den totala självförintelsen sållar vi ut de varelser som har önskvärda drag) och arten på planeten Vars - vi får precis de personligheter vi önskar. Därmed har vi alltså vår föda säkrad för många ljusår framåt, och det på en någorlunda närliggande planet. Dessutom kan vi sålla ut vissa personligheter till att bli ett rent nöje: djurparken görs med framför allt renrasiga Jorden -varelser i burarna. De är krigiska, har praktisk läggning, ser lustiga ut, lever lagom länge och äter precis allting. De kan därför vara fenomenala på att underhålla.

Jag bara måste får berätta: På Jorden gör atmosfären att det bildas olika täta förskjutningar i luften, vilket uppfattas som något kallat "ljud" i människans öppningar i huvudets sidor. Då ljud av vissa typer uppstår kan varelserna antingen:

* Med ryckiga rörelser hoppa omkring runt varandra och stampa i marken. Ibland kasta varandra åt olika håll i vissa periodiska mönster.

* Med långsamma rörelser gå ihop två och två och bilda en sorts vaggande klumpar.

* Hastigt sätta båda händerna (vilka sitter nederst på armarna som hänger från övre delen av kroppen) mot huvudets sido-öppningar och grimasera med hela huvudet.

* Börja forma den främre huvud-öppningen för att utstöta egna tryckförändringar i luften som stämmer ganska så väl med de redan genererade.

Ovanstående till synes reflexartade beteende är ytterst roande då vi själva ju inte uppfattar ljud. Kanske kunde man ordna sådana förhållanden i speciella atmosfär-burar. I djurparker på Jorden har man delfiner som man pratar med via främre huvud-öppningen, och vi kunde ha något liknande i vår park. Publiken kunde få mata dem med grillchips och hamburgare.

Jorden II vore en bra plats för djurparken. Där kunde den nya befolkningen få tillfälle att se sina "halv-förfäder" underhålla.

Den nya befolkningen (vår föda) gjord av utvalda Jorden -människor ympade med Vars -arten skulle förresten kunna heta Homo Jovars, från Jorden -sidan bestående av veganer parade med människor som arbetat på djurslakterier. Även efter ympningen med Vars -arten borde vi kunna se vissa särdrag: vegan-dominerade personligheter omedvetet jagande de som har slakteri-dominerade drag, vilket ger en stark muskulatur hos båda sidor. I slutänden blir det alltså en föda som har god kondition - en bra energibank. Vars -sidan i varelserna gör att varje generation kommer att leva i 430 år och vara fertila under 150 av dem.

Boende på planeten Jorden framöver måste vi själva dock börja inta den där fysiska födan vi ska odla - som vi ju förut inte behövt - men vi får se till att pulvrisera den väl så den går in genom huden ordentligt. Kanske kan vi dra nytta av redan etablerade skönhetsinstitut där; de har särskilda så kallade peeling-verktyg vi kan använda för att få bra konsistenser. Reverserade fettsugningsmaskiner kan också komma på tal, det gäller att tänka lateralt.

Låt oss bara vänta. Det bästa är alltid gratis!

Jag anhåller härmed om semester, då jag anser att jag genom ovanstående iakttagelser bidrar till att vi inte behöver starta några större projekt på egen hand och därmed besparar oss enorma kostnader. Jordens befolkning kan dessutom skynda på sin turbulens om jag går ner igen för en semester där, och gör entre på samma sätt som sist. Sedan dess har man nämligen krigat om det över hela planeten och det gör det lättare för oss att skilja ut vilka varelser som skall till ympningen eller djurparken.

Jeisus 19450-944-16.

Eva-Lena

http://www.minuskel.com/tankarsv.htm