Till Eva-Lenas Huvudsida

Resultat, Eva-Lenas karriär-enkät, april 2001

Frågor och svar Antal svar Totalt inkommande
Vill du göra karriär? 112
Ja 62 (73% av kvinnorna vill göra karriär)
Nej 23
Om ja, vad betyder karriär för dig?  
Att bli chef/ledare 19 > Antal av dessa som svarade Nej på frågan om karriär: 2
Projektledning 15
Mer makt i företaget 10
Ansvarsfullare uppgifter 24 > Antal av dessa som svarade Nej på frågan om karriär: 3
Om nej, varför inte?  
Värderar fritid högre (rädd för övertid) 8
Företaget är ointressant 1
Dåligt självförtroende 2 > Antal av dessa som VILL göra karriär: 1
Trivs som det är 6 > Antal av dessa som VILL göra karriär: 1
Vill säkra tid med mina/mitt barn 4
Vill inte tyngas av ansvar 1
Karriär=chefsskap=verkar trist 3 > Antal av dessa som inte fyllt i att de trivs som det är: 1
Om du trivs som det är, varför gör du det?  
Är ej chef/ledare etc, men har inflytande 6 > Antal av dessa som VILL göra karriär genom mer makt men hindras av platsens natur: 1. Antal som vill göra karriär, men de är för få: 1
Är redan chef/projektledare/ansvarstyngd 3 > Antal av dessa som VILL göra karriär: 1 / Antal som även vill säkra tid med barnen och därför inte vill göra karriär: 1
Vill koncentrera mig på annat än jobbet 9 > Antal av dessa som VILL göra karriär: 3
Som "underställd" har jag fler kompisar 1
Har intressanta arbetsuppgifter 12 > Antal av dessa som trivs som det är, trots att de vill avancera: 4 / Antal som vill säkra tid med sina barn: 1
Om du vill avancera men inte kan, vad beror det på?   > Antal som inte svarat alls här, som inte trivs men vill göra karriär: 16
Männen vill det inte 10 > Antal av dessa som även trivs som det är: 3
För avancerat (har annan utbildning) 4 > Antal av dessa som även trivs som det är: 2
Vi är för få 2 > Antal av dessa som svarade Nej på frågan om karriär: 1
Stor konkurrens 12 > Antal av dessa som svarade Nej på frågan om karriär: 2
Styrelsen vet inte hur duktig jag är 2 > Antal av dessa som även trivs som det är: 1
Jag får ingen vidareutbildning 6 > Antal av dessa som även trivs som det är: 1
Jag är ofta sjuk/ledig 5 > Antal av dessa som trivs som det är - och VILL göra karriär: 1 / resp varken trivs eller vill: 1 / resp trivs och inte vill göra karriär: 1
Arbetsplatsens natur "tillåter" det inte 13 > Trivs men vill inte göra karriär: 3 / resp dåligt självförtr: 1 / resp trivs och vill: 1  
Kryssa för vad du tror om chefsskap på din arbetsplats
Mycket övertid 43
Hög lön 44
Fler förmåner 30
Mer inflytande 45
Större ansvar 60
Makt över andras situation 30
Kontroll över företagets ruljans 24
Kryssa för vad du tycker man skulle kunna få  
(som är praktiskt genomförbart) utan att vara chef på ditt företag
Mycket övertid 23
Hög lön 27
Fler förmåner 31
Mer inflytande 48
Större ansvar 50
Makt över andras situation 5
Kontroll över företagets ruljans 10
Tror du att "pyramidstrukturen" är bra för de flesta företagen? Antal som inte svarade här: 1
Ja 35
Nej 45
Tror du att de flesta företagen skulle fungera bra om alla anställda
fick en egen ansvarsbit och ingen vore chef över någon annan Antal som inte svarade här: 2
Ja 37 > Antal som även svarade ja på förra frågan: 6
Nej 42 > Antal som även svarade nej på förra frågan: 10
   
      SVAR FRÅN MÄN:   Antal svar från män: 27
Kryssa för vad du tror om chefsskap på din arbetsplats
Mycket övertid 16
Hög lön 20
Fler förmåner 16
Mer inflytande 16
Större ansvar 23
Makt över andras situation 14
Kontroll över företagets ruljans 11
Kryssa för vad du tycker man skulle kunna få  
(som är praktiskt genomförbart) utan att vara chef på ditt företag
Mycket övertid 14
Hög lön 9
Fler förmåner 13
Mer inflytande 18
Större ansvar 17
Makt över andras situation 3
Kontroll över företagets ruljans 5
Tror du att "pyramidstrukturen" är bra för de flesta företagen?
Ja 10
Nej 17
Tror du att de flesta företagen skulle fungera bra om alla anställda
fick en egen ansvarsbit och ingen vore chef över någon annan > Antal som svarade Nej på frågan innan men inget här: 1
Ja 12 > Antal som även svarade ja på förra frågan: 1
Nej 14 > Antal som även svarade nej på förra frågan: 5