Ordval
När man kommunicerar är det bra att utgå från samma bas - att använda samma språk.

Läser om feminism och jämställdhet på en del webbsidor, och förundras över hur mycket energi som i onödan läggs på att definiera ord, som bollas mellan kvinnor som egentligen tycker ungefär likadant. Istället hade man kunnat diskutera intressanta sakfrågor.

"Våga kalla dig feminist", säger den ena kvinnan. "Jag är ingen gammaldags feminist", säger den andra. Det är nästan så att vi själva skapar en parodi på kvinnan.

Det är synd att vi inte använder ett gemensamt ord, som står för en utveckling som de flesta av kvinnorna vill ha. Ordet feminism blir missförstått åt flera håll, eftersom beskrivande ord i de flesta andra fall speglas av dess inriktning. Om man är djurisk liknar man exempelvis ett djur, och är man förförisk, så förför man.

Är man feminist, betyder det enligt många att kvinnan inte alls är för en dominans över mannen, utan en balans mellan könen. Och det är väl detsamma som jämställdhet, eller jämlikhet. Ordvalet feminism krånglar till allt. Särskilt om alla feminister inte är av samma uppfattning eller strävar efter balans mellan könen.

Det finns situationer där män blir diskriminerade, liksom barn och andra kategorier. Kan vi inte säga att vi är humanister, som jobbar för rättvisa och jämlikhet människor emellan? Eller varför inte hitta på något nytt och neutralt ord?
(Texten skrevs i augusti 1999)

Av en slump hamnade jag på en webbplats, där man för en gång skull tar upp jämlikhet på ett sakligt sätt. Det var hos "Antifeministiska samfundet", ett namn som förstås tog död på hälften av intresset. Återigen en förening som inte kommer att gå längre än namnet räcker! Att det ska vara så svårt att se att om man döper en förening till något som går i en annan riktning än ideologierna, hamnar den någonstans mitt emellan målet och en strid om varifrån man siktar - och på vem. Tyvärr. Därför tänker jag inte bli medlem i "Antifeministiska samfundet".

Förening ser genom namnvalet ut att sikta på feminister, och mycket riktigt fanns sårade inlägg av feminister i gästboken, när jag tittade där. Sakfrågorna glöms bort, eftersom slarvigt läsande besökare inte riktigt vet var föreningen står, utan att diskutera med medlemmarna. Och det är det inte många som orkar. Den som vill att den humanistiska samhällsutvecklingen ska ta fart, måste vara noga med att använda ett neutralt språk, som alla förstår utan att läsa längre ner i texterna. ;=)

"KvinnorKan" ser också ut att sikta fel, nämligen på att visa att kvinnor faktiskt kan något, till skillnad från vad alla tror(?) - och det gör kvinnor som faktiskt kan förbannade. Kvinnor har ju alltid kunnat, och jag vill inte vara med och spela offer. Medlemmarna i "KvinnorKan" går säkert inte runt och säger till männen att de tror att de också kan... helt naturligt förutsätter de nog att männen kan sedan tidigare, och då borde de i rimlighetens namn även förutsätta att vi kvinnor redan kan. Något annat är ren diskriminering, och därför tycker jag att de snarast bör byta ut namnet till något kreativt och mindre förödmjukande.

Kan man inte starta föreningar med namn som motsvarar ideologierna? Där kunde man diskutera praktiska lösningar utifrån det gemensamma målet, istället för att strida om namn och ord eller känna tveksamhet inför de andras ärlighet. OPK är ett ganska bra namn (verkligen neutralt!), men de riktar sig bara till kvinnor i IT-branschen.

(Texten skrevs i februari 2000)