Karriär
I "Ny Teknik" nummer 45 (9/11 2000) publicerades en artikel om Ulrika Wass på Ericsson Software Technology, som tog tjänstledigt för att studera genusteori.

Under denna tid frågade hon bl.a kvinnorna på hennes arbetsplats om de vill göra karriär, och fick svaret "Ja" av 89%. Därmed menade hon (och tidningen) att myten om att kvinnor inte vill göra karriär är krossad, och att anledningen till att så få kvinnor finns på chefspositioner och i styrelser alltså är att männen inte släpper in dem.

Jag tycker det saknas relevant information - de har dragit för snabba slutsatser, och gjort det enkelt för sig. Man kan inte bara nöja sig med att försöka få in fler kvinnor i chefsroller. Det första som slog mig var nämligen att man inte brytt sig om vad kvinnorna hade lagt för betydelse i ordet karriär. Inte förrän vi har definierat ordet karriär tillsammans med kvinnorna som besvarat Ulrikas frågor, vet vi därför vad de egentligen vill.

Jag tror att vi har glädje och nytta av att fråga lite mer på djupet än vad Ulrika Wass gjorde, så jag lade upp en egen enkät här. Läs svaren från 112 personer (öppnas i eget fönster).

Läs gärna vidare om mina tankegångar under rubriken "Chefsskap".

(Texten skrevs i november 2000)