Till index, bild: Måne
Att tolka
drömmar 1

Direkt till
en tolkning

Jag vet inte hur långt man har kommit när det gäller tolkning av drömmar. Men man kan alltid försöka komma underfund med vad de egna drömmarna betyder, utifrån erfarenheter och önskemål i verkliga livet. Om man ägnar drömmarna en tanke då och då, så ser man tillslut en del sammanträffanden. Det viktigaste är vilka känslor drömmen förmedlar.

Personligen tror jag inte att vi alla har en gemensam symbolik, vilket brukar antydas i populära artiklar och böcker, där drömmen om en svart katt sägs betyda samma sak för oss alla. Vi har ju våra egna personliga erfarenheter och referenser till olika symboler, händelser och bilder. En hel del kanske är gemensamt när det gäller de stora meningarna i livet, men inte småsaker på detaljnivå.

Jag tror inte heller att alla våra känslor, önskemål och drömmar mynnar ut i en enda sak - sexualitet - som Freud lurade i alla samtida och därefter studerande människor. ;=)

Däremot vet jag inte riktigt vad jag ska tro om psykiatrikern Carl Gustav Jung, som menade att vi har ett kollektivt nedärvt undermedvetande (som vi delar med resten av mänskligheten) utöver vårt personliga, och att våra drömmar kommer ur båda dessa.

forts

Drömmar