Till index, bild: Måne
Sömn

Om sömn har man forskat en hel del, men man vet fortfarande inte mycket om vad som egentligen händer i kroppen under natten. Sömn är en livsnödvändighet, så mycket vet man åtminstone. Den ger oss nya krafter och viktiga ämnen, som tex tillväxthormoner som måste till för att cellerna ska kunna förnya sig.

Man vet också att sömnen består av olika faser, efter att ha mätt olika signaler som tex hjärnans elektriska aktivitet (EEG). Sömnen kan delas in i fem olika faser: REM-sömn (Rapid Eye Movement), som är drömfasen, och fyra andra faser. Två av de fyra senare består av deltasömn, då hjärnan visar långsamma vågor. REM-sömnens fas kommer i 90-minutersintervaller, och varje normal nattsömn har 3-5 sömncykler bestående av de fem faserna. Nattens första del består mest av deltasömn, och den senare mer av REM-sömn och ytligare sömn.

Läs gärna också under "Antecknat", "Antecking 7", om att gå, tala eller prata i sömnen medan man drömmer. stjärna

Drömmar