Till index, bild: Måne
Enkät-svar

Här reflekterar jag (en glad amatör, förstås) över de svar som inkommit in på en ENKÄT som länge legat ute här. Det är tänkt att dessa sidor framöver ska kunna ge en mer sann bild (om det nu finns en sådan) av hur vi drömmer.

Jag har velat få fram om det finns en trend i hur man drömmer, beroende på om man oroar sig och/eller dagligen funderar på något eller ej.

Använd rullgardinsmenyn här under för att se resultat som jag lagt ut.

Drömmar