Till index, bild: Måne
Enkät

Jag har haft en enkät upplagd här ett bra tag, av intresse för hur det påverkar våra drömmar att gå och tänka på något eller oroa sig för något om dagarna.

Enkäten är avslutad och svaren återges med mina tolkningar under rubriken "Enkät-svar" i högermenyn och därefter "Några av drömmarna" i rullgardinsmenyn (en direktlänk får du här)

Frågorna som ingick i enkäten:

Har du något som du ofta funderar på om dagarna? (Ja / Nej)
Är det någon dröm som ofta återkommer? (Ja / Nej)
Om ja, kan du beskriva den? (Fritext)
Vad tror du att din återkommande dröm betyder? (Fritext)
Oroar du dig för något? (Ja / Nej)
Hur var din senaste dröm, i korta drag? (Fritext)
Hur var känslan över lag i denna dröm? (Fritext)
Har du något annat du vill berätta? (Fritext)

Drömmar